Wier­ność psa za­leży niekiedy od wyt­rzy­małości smyczy.


wier­ność-psa-za­ży-niekiedy-od wyt­rzy­łoś-smyczy
wiesław trzaskalskiwier­nośćpsaza­leżyniekiedyod wyt­rzy­małoścismyczywier­ność psapsa za­leżyza­leży niekiedyniekiedy od wyt­rzy­małościod wyt­rzy­małości smyczywier­ność psa za­leżypsa za­leży niekiedyza­leży niekiedy od wyt­rzy­małościniekiedy od wyt­rzy­małości smyczywier­ność psa za­leży niekiedypsa za­leży niekiedy od wyt­rzy­małościza­leży niekiedy od wyt­rzy­małości smyczywier­ność psa za­leży niekiedy od wyt­rzy­małościpsa za­leży niekiedy od wyt­rzy­małości smyczy

Wierność psa zależy niekiedy od wytrzymałości smyczy. -Wiesław Trzaskalski
wierność-psa-zależy-niekiedy-od-wytrzymałoś-smyczy
Praw­dzi­wym pułapem naszej wyt­rzy­małości nie jest wyz­naczo­na gra­nica, ale przek­rocze­nie jej elastyczności... -Papużka
praw­dzi­wym-pułapem-naszej-wyt­rzy­łoś-nie jest wyz­naczo­na-gra­nica-ale-przek­rocze­nie-jej-elastycznoś
Płochli­wość kota Niezmąco­na wier­ność psa Wiej­ski trotuar  -fyrfle
płochli­wość-kota-niezmąco­na-wier­ność-psa-wiej­ski-trotuar 
Mężowie dzielą się na: wyt­rzy­małych, mniej wyt­rzy­małych oraz na tych, którzy się rozwodzą. -Henryk Horosz
mężowie-dzielą ę-na-wyt­rzy­łych-mniej-wyt­rzy­łych-oraz-na tych-którzy ę-rozwodzą
Kto wie­rzy w światłość, uj­rzy ją, ciem­ność is­tnieje tyl­ko dla niewierzących. -Mikołaj Gogol
kto-wie­rzy-w światłość-uj­rzy-ją-ciem­ność-is­tnieje-tyl­ko-dla-niewierzących
Mało który ka­wał wyt­rzy­ma próbę złego podania. -Stefan Garczyński
mało-który-ka­wał-wyt­rzy­-próbę-złego-podania