Wierność cenna jest tylko w takiej kobiecie, którą ona coś kosztuje.


wierność-cenna-jest-tylko-w-takiej-kobiecie-którą-ona-coś-kosztuje
zofia nałkowskawiernośćcennajesttylkotakiejkobieciektórąonacośkosztujewierność cennacenna jestjest tylkotylko ww takiejtakiej kobieciektórą onaona coścoś kosztujewierność cenna jestcenna jest tylkojest tylko wtylko w takiejw takiej kobieciektórą ona cośona coś kosztujewierność cenna jest tylkocenna jest tylko wjest tylko w takiejtylko w takiej kobieciektórą ona coś kosztujewierność cenna jest tylko wcenna jest tylko w takiejjest tylko w takiej kobiecie

Ale miłości będzie dosyć. Wszystka miłość zwraca się do miłości, która ją zrodziła. Nawet pamięć nie jest potrzebna dla miłości. Jest kraj żywych i kraj zmarłych, a mostem między nimi jest miłość. I tylko ona przetrwa, tylko ona ma znaczenie.Postępuj według takiej tylko zasady, którą mógłbyś chcieć uczynić prawem powszechnym.Wszelkie stadne skupiska to azyl dla beztalenci, bez względu na to, czy są zwolennikami Sołowjowa, Kanta czy Marksa. Prawdy szukają tylko samotnicy; zrywają ze wszystkimi, którzy kochają ją niedostatecznie. Czy istnieje na świecie coś, co zasługiwałoby na wierność? Takich rzeczy jest bardzo mało. Ja uważam, że trzeba być wiernym nieśmiertelności, tej drugiej, silniejszej formie życia. Trzeba zachować wierność wobec nieśmiertelności, trzeba być wiernym Chrystusowi!Jest tyl­ko jed­na rzecz w życiu ludzi, na­rodów i państw, która jest bez­cenną. Tą rzeczą jest honor.Nie można ufać kobiecie, która przyznaje się do swojego wieku. Jeżeli mówi coś takiego, gotowa powiedzieć każde głupstwo.Mężczyzna tak dalece nie znosi jednostajności, że nie przywiąże się mocno ani do pięknej, ani do rozumnej, ani do dobrej, tylko do takiej, która jest co dzień inna.