Wierność jest przede wszystkim aktem nadziei, a nie pamięci.


wierność-jest-przede-wszystkim-aktem-nadziei-a-nie-pamię
józef tischnerwiernośćjestprzedewszystkimaktemnadzieiniepamięciwierność jestjest przedeprzede wszystkimwszystkim aktemaktem nadzieinie pamięciwierność jest przedejest przede wszystkimprzede wszystkim aktemwszystkim aktem nadzieia nie pamięciwierność jest przede wszystkimjest przede wszystkim aktemprzede wszystkim aktem nadzieiwierność jest przede wszystkim aktemjest przede wszystkim aktem nadziei

Człowiek, który przerywa swój sen, staje się przede wszystkim igraszką swojej pamięci.Wier­ność jest prze­de wszys­tkim ak­tem nadziei, a nie pamięci.Wolność myśli jest przede wszystkim wolnością błądzenia.Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać komuś na to, żeby był, jaki jest.Szalenie łatwo zerwać łączność z człowiekiem, jest to przede wszystkim kwestia zmiany tonu.Bardzo trudno jest być kobietą, ponieważ przede wszystkim ma się do czynienia z mężczyznami.