Wierność psa zależy niekiedy od wytrzymałości smyczy.


wierność-psa-zależy-niekiedy-od-wytrzymałoś-smyczy
wiesław trzaskalskiwiernośćpsazależyniekiedyodwytrzymałoścismyczywierność psapsa zależyzależy niekiedyniekiedy odod wytrzymałościwytrzymałości smyczywierność psa zależypsa zależy niekiedyzależy niekiedy odniekiedy od wytrzymałościod wytrzymałości smyczywierność psa zależy niekiedypsa zależy niekiedy odzależy niekiedy od wytrzymałościniekiedy od wytrzymałości smyczywierność psa zależy niekiedy odpsa zależy niekiedy od wytrzymałościzależy niekiedy od wytrzymałości smyczy

Wier­ność psa za­leży niekiedy od wyt­rzy­małości smyczy. -Wiesław Trzaskalski
wier­ność-psa-za­ży-niekiedy-od wyt­rzy­łoś-smyczy
Dla psa jego pan jest Napoleonem. Stąd się bierze nieustająca popularność psa. -Aldous Huxley
dla-psa-jego-pan-jest-napoleonem-stąd-ę-bierze-nieustająca-popularność-psa
Nie popełnij błędu i nie traktuj swojego psa jak człowieka, albowiem on potraktuje cię jak psa. -Martha Scott
nie-popełnij-błę-i-nie-traktuj-swojego-psa-jak-człowieka-albowiem-on-potraktuje-ę-jak-psa
Pies powinien chodzić przede wszystkim na smyczy wierności. -Urszula Zybura
pies-powinien-chodzić-przede-wszystkim-na-smyczy-wiernoś