Wierność - silne swędzenie z zakazem podrapania się.


wierność-silne-swędzenie-z-zakazem-podrapania-ę
julian tuwimwiernośćsilneswędzeniezakazempodrapaniasięwiernośćsilnesilne swędzenieswędzenie zz zakazemzakazem podrapaniapodrapania sięsilne swędzeniesilne swędzenie zswędzenie z zakazemz zakazem podrapaniazakazem podrapania sięsilne swędzenie zsilne swędzenie z zakazemswędzenie z zakazem podrapaniaz zakazem podrapania sięsilne swędzenie z zakazemsilne swędzenie z zakazem podrapaniaswędzenie z zakazem podrapania się

Wszystkie silne charaktery tworzyły się w samotności.Kobiety nigdy nie są tak silne, jak wtedy, gdy uzbrajają się słabością.Wierność jest cnotą, która z latami obraca się w pewność straconych okazji.Wszelkie stadne skupiska to azyl dla beztalenci, bez względu na to, czy są zwolennikami Sołowjowa, Kanta czy Marksa. Prawdy szukają tylko samotnicy; zrywają ze wszystkimi, którzy kochają ją niedostatecznie. Czy istnieje na świecie coś, co zasługiwałoby na wierność? Takich rzeczy jest bardzo mało. Ja uważam, że trzeba być wiernym nieśmiertelności, tej drugiej, silniejszej formie życia. Trzeba zachować wierność wobec nieśmiertelności, trzeba być wiernym Chrystusowi!Czy nie zmieniany sąd o ludziach, którzy się zmienili oznacza wierność poglądom?Człowiek może stać się wszystkim, czym zechce, byleby powziął silne postanowienie i trwał przy nim.