Wierność - większość mężczyzn rozumie przez to przerwę między dwoma skokami w bok.


wierność-większość-mężczyzn-rozumie-przez-to-przerwę-między-dwoma-skokami-w-bok
sydney romewiernośćwiększośćmężczyznrozumieprzeztoprzerwęmiędzydwomaskokamibokwiernośćwiększośćwiększość mężczyznmężczyzn rozumierozumie przezprzerwę międzymiędzy dwomadwoma skokamiskokami ww bokwiększość mężczyznwiększość mężczyzn rozumiemężczyzn rozumie przezprzez to przerwęprzerwę między dwomamiędzy dwoma skokamidwoma skokami wskokami w bokwiększość mężczyzn rozumiewiększość mężczyzn rozumie przezrozumie przez to przerwęprzez to przerwę międzyprzerwę między dwoma skokamimiędzy dwoma skokami wdwoma skokami w bokwiększość mężczyzn rozumie przezmężczyzn rozumie przez to przerwęrozumie przez to przerwę międzyprzez to przerwę między dwomaprzerwę między dwoma skokami wmiędzy dwoma skokami w bok

Przepaści nie można pokonać dwoma skokami.Miłość bliźniego - wielu mężczyzn rozumie przez to miłość do następnej kobiety.Miłość jest główną drogą ucieczki od samotności, która gnębi większość mężczyzn i kobiet przez całe życie.Miłość to coś znacznie więcej, niż pragnienie erotyczne; to próba ucieczki przed samotnością, którą większość - tak kobiet, jak i mężczyzn - odczuwa przez całe życie.Cnota to złoty środek między dwoma występkami.Prawda jest szczytem między dwoma przepaściami.