Wierny przyjaciel jest lekarstwem na życie i łaską na wieczność.


wierny-przyjaciel-jest-lekarstwem-na-życie-i-łaską-na-wieczność
franciszek z asyżu Śwwiernyprzyjacieljestlekarstwemnażyciełaskąwiecznośćwierny przyjacielprzyjaciel jestjest lekarstwemlekarstwem nana życieżycie ii łaskąłaską nana wiecznośćwierny przyjaciel jestprzyjaciel jest lekarstwemjest lekarstwem nalekarstwem na życiena życie iżycie i łaskąi łaską nałaską na wiecznośćwierny przyjaciel jest lekarstwemprzyjaciel jest lekarstwem najest lekarstwem na życielekarstwem na życie ina życie i łaskążycie i łaską nai łaską na wiecznośćwierny przyjaciel jest lekarstwem naprzyjaciel jest lekarstwem na życiejest lekarstwem na życie ilekarstwem na życie i łaskąna życie i łaską nażycie i łaską na wieczność

Prawdziwie wierny przyjaciel jest korzeniem życia. -Ambroży Św
prawdziwie-wierny-przyjaciel-jest-korzeniem-życia
Życzliwy i wierny przyjaciel jest balsamem życia. -Mercy Otis Warren
Życzliwy-i-wierny-przyjaciel-jest-balsamem-życia
Dar uzdrawiania jest łaską. Ale łaską jest również umiejętność godnego życia, miłości bliźniego, poszanowania pracy. Nie trzeba przenosić gór, żeby dać dowody jaj wiary. -Paulo Coelho
dar-uzdrawiania-jest-łaską-ale-łaską-jest-również-umiejętność-godnego-życia-miłoś-bliźniego-poszanowania-pracy-nie-trzeba-przenosić
Bądź wierny w przyjaźni i wierny w miłości, a o pozostałych przykazaniach będziesz mógł nie myśleć. -Wasilij Rozanow
bądź-wierny-w-przyjaź-i-wierny-w-miłoś-a-o-pozostałych-przykazaniach-będziesz-mógł-nie-myść
Kim jest przyjaciel? Powiem ci. Przyjaciel jest osobą, przy której masz śmiałość być sobą. -Frank Crane
kim-jest-przyjaciel-powiem-przyjaciel-jest-osobą-przy-której-masz-śmiałość-być-sobą
Życie jest luby nieprzyjaciel, a śmierć znienawidzony przyjaciel. -Alojzy Żółkowski
Życie-jest-luby-nieprzyjaciel-a-śmierć-znienawidzony-przyjaciel