Wierny przyjaciel jest lekarstwem na życie i łaską na wieczność.


wierny-przyjaciel-jest-lekarstwem-na-życie-i-łaską-na-wieczność
franciszek z asyżu Śwwiernyprzyjacieljestlekarstwemnażyciełaskąwiecznośćwierny przyjacielprzyjaciel jestjest lekarstwemlekarstwem nana życieżycie ii łaskąłaską nana wiecznośćwierny przyjaciel jestprzyjaciel jest lekarstwemjest lekarstwem nalekarstwem na życiena życie iżycie i łaskąi łaską nałaską na wiecznośćwierny przyjaciel jest lekarstwemprzyjaciel jest lekarstwem najest lekarstwem na życielekarstwem na życie ina życie i łaskążycie i łaską nai łaską na wiecznośćwierny przyjaciel jest lekarstwem naprzyjaciel jest lekarstwem na życiejest lekarstwem na życie ilekarstwem na życie i łaskąna życie i łaską nażycie i łaską na wieczność

Prawdziwie wierny przyjaciel jest korzeniem życia.Życzliwy i wierny przyjaciel jest balsamem życia.Dar uzdrawiania jest łaską. Ale łaską jest również umiejętność godnego życia, miłości bliźniego, poszanowania pracy. Nie trzeba przenosić gór, żeby dać dowody jaj wiary.Bądź wierny w przyjaźni i wierny w miłości, a o pozostałych przykazaniach będziesz mógł nie myśleć.Kim jest przyjaciel? Powiem ci. Przyjaciel jest osobą, przy której masz śmiałość być sobą.Życie jest luby nieprzyjaciel, a śmierć znienawidzony przyjaciel.