Wiersze: to jest właśnie walka ze światem.


wiersze-to-jest-właśnie-walka-ze-światem
stefan napierskiwierszetojestwłaśniewalkazeświatemjest właśniewłaśnie walkawalka zeze światemjest właśnie walkawłaśnie walka zewalka ze światemjest właśnie walka zewłaśnie walka ze światemjest właśnie walka ze światem

Walka z miłością, to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem.Walka bez wiary w zwycięstwo jest jedyną walką czystą: bez premii i łapówki.Walka człowieka przeciw władzy jest walką pamięci przeciw zapomnieniu.Miłość jest życiem, jego największą wartością. To właśnie w niej rozkwitają wiersze, czyny i wszystko inne. Miłość jest sercem całości. Kiedy serce stanie, umiera wszystko inne, wszystko staje się zbędne, bezużyteczne.Wiersze są rodzajem rozmowy, w której autor chce coś przekazać z własnych przeżyć. Piszę tak, jakbym mówił do kogoś bliskiego. Dla mnie wiersz jest poszukiwaniem kontaktu z drugim człowiekiem. Chciałbym trafić do każdego. Cieszy mnie to, że wiersze rozumieją czytelnicy spoza polskiej przestrzeni, rozumieją w swoim języku.Oto światem zewnętrznym możemy kiero­wać dość swo­bod­nie, pod­da­je się on naszej wo­li i wielok­rotnie możemy go kształto­wać tak, jak to jest pot­rzeb­ne do nasze­go szczęścia. Na­tomiast kiero­wać własną psychi­ka jest właśnie bez porówna­nia trud­niej, a nieraz jest to wręcz niemożliwe.