Wiersze usypiają człowieka, są to właściwie usypianki. Dorośli powinni się strzec kołysanek, poddanie się im jest godne pogardy.


wiersze-usypiają-człowieka-są-to-właściwie-usypianki-dorośli-powinni-ę-strzec-kołysanek-poddanie-ę-im-jest-godne-pogardy
matylda canettiwierszeusypiajączłowiekatowłaściwieusypiankidoroślipowinnisięstrzeckołysanekpoddanieimjestgodnepogardywiersze usypiająusypiają człowiekawłaściwie usypiankidorośli powinnipowinni sięsię strzecstrzec kołysanekpoddanie sięsię imim jestjest godnegodne pogardywiersze usypiają człowiekasą to właściwiedorośli powinni siępowinni się strzecsię strzec kołysanekpoddanie się imsię im jestim jest godnejest godne pogardysą to właściwie usypiankidorośli powinni się strzecpowinni się strzec kołysanekpoddanie się im jestsię im jest godneim jest godne pogardydorośli powinni się strzec kołysanekpoddanie się im jest godnesię im jest godne pogardy

Co jest godne pogardy w mężczyźnie - dowodzi w kobiecie sprytu i bujności siły życiowej.Im mniej dorośli będą się wtrącać, tym szybciej dzieci nauczą się postępować właściwie.Genialni mężczyźni właściwie nie powinni się żenić.A może dopiero w świecie, który nie zna grawitacji, będzie opadanie na dno godne pogardy?Daleko bardziej trzeba się strzec małych wad ludzkich niż wielkich, podobnie jak więcej trzeba strzec się wszy niż lwów.Nic nie wydaje mi się bardziej godne podziwu od człowieka.