Wierzę, że każde bycie razem jest czasem zyskanym.


wierzę-że-każde-bycie-razem-jest-czasem-zyskanym
anonimwierzężekażdebycierazemjestczasemzyskanymże każdekażde byciebycie razemrazem jestjest czasemczasem zyskanymże każde byciekażde bycie razembycie razem jestrazem jest czasemjest czasem zyskanymże każde bycie razemkażde bycie razem jestbycie razem jest czasemrazem jest czasem zyskanymże każde bycie razem jestkażde bycie razem jest czasembycie razem jest czasem zyskanym

Wierzę, że każde by­cie ra­zem jest cza­sem zyskanym...Py­tałaś, czy wierzę w dob­ro. Wierzę, a więc wierzę również w ciebie.Jes­tem wycho­wawcą i cała sztu­ka po­lega na tym, żeby tak mówić do młodzieży, żeby gru­pa miała poczu­cie, że mówię do wszys­tkich, a za­razem każde­go widzę i do każde­go mówię.Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas silniejszymi, mimo, że czasem trudno nam to sobie uświadomić.Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas silniejszymi, mimo że czasem trudno nam to sobie uświadomićŻycie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas sil­niejszymi, mimo, że czasem trudno nam to sobie uświadomić.