Wierzę, aby zrozumieć.


wierzę-aby-zrozumieć
augustyn Śwwierzęabyzrozumiećaby zrozumieć

Wierzę w bunt jako najwyższą wartość młodości. Wierzę w bunt jako najwyższą formę nienawiści do terroru, ucisku i niesprawiedliwości i wierzę również w to, że nie ma buntu bez celu, chociaż w interesie świata, który kocha swych buntowników, leży to, aby ich zabić.Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze zrozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć.Py­tałaś, czy wierzę w dob­ro. Wierzę, a więc wierzę również w ciebie.Trzeba być podobnym, aby się zrozumieć i innym, aby się pokochać. Trzeba być silnym aby wybaczyć.Aby zrozumieć klowna, trzeba być dobrym człowiekiem.Nie wierzę, aby niepowodzenie w miłości miało być ceną za powodzenie w sztuce.