Wierzę tylko w te statystyki, które sam sfałszowałem.


wierzę-tylko-w-te-statystyki-które-sam-sfałszowałem
winston churchillwierzętylkotestatystykiktóresamsfałszowałemwierzę tylkotylko ww tete statystykiktóre samsam sfałszowałemwierzę tylko wtylko w tew te statystykiktóre sam sfałszowałemwierzę tylko w tetylko w te statystykiwierzę tylko w te statystyki

Py­tałaś, czy wierzę w dob­ro. Wierzę, a więc wierzę również w ciebie.Cóż za dziwną naturę ma człowiek! Wyobraża sobie mianowicie, że cierpienia, które sam znosi, są ogromne, a te, które zadaje - znikome. Jedne bowiem sam odczuwa, drugich zaś nie.Wierzę, że są kwiaty, które się rodzą z spojrzeń ludzkich oczu.Jak wielki spokój zyskuje ten, kto nie baczy na to, co bliźni mówi, czyni lub myśli, ale na to tylko, co sam robi, by było sprawiedliwie i zbożnie. Wszystko bowiem, cokolwiek czynię sam, czy z pomocą obcą, powinno jeden tylko cel mieć na oku: pożytek i korzyść społeczną.Wierzę w bunt jako najwyższą wartość młodości. Wierzę w bunt jako najwyższą formę nienawiści do terroru, ucisku i niesprawiedliwości i wierzę również w to, że nie ma buntu bez celu, chociaż w interesie świata, który kocha swych buntowników, leży to, aby ich zabić.Wierzę, że choroby są kluczem, które mogą nam otworzyć pewne bramy.