Wierzę w Boga, ale czy wierzę Bogu?


wierzę-w-boga-ale-czy-wierzę-bogu
nemer barudwierzębogaaleczywierzęboguwierzę ww bogaale czyczy wierzęwierzę boguwierzę w bogaale czy wierzęczy wierzę boguale czy wierzę bogu

Py­tałaś, czy wierzę w dob­ro. Wierzę, a więc wierzę również w ciebie.Mam na biur­ku pod­kowę, choć nie wierzę w przesądy. Sądzę bo­wiem, że czy ja wierzę, czy nie, ona i tak przy­nosi mi szczęście.Ale przerwał mi i stając jakby na baczność, upomniał mnie po raz ostatni, pytając, czy wierzę w Boga. Odpowiedziałem, że nie. Usiadł oburzony. Powiedział, że to niemożliwe, że wszyscy ludzie wierzą w Boga, nawet ci, którzy odwracają się od Jego oblicza. Jest tego pewien i gdyby przyszło mu w to kiedyś zwątpić, jego życie nie miałoby sensu.Wierzę w bunt jako najwyższą wartość młodości. Wierzę w bunt jako najwyższą formę nienawiści do terroru, ucisku i niesprawiedliwości i wierzę również w to, że nie ma buntu bez celu, chociaż w interesie świata, który kocha swych buntowników, leży to, aby ich zabić.Wierzę w poezje, miłość, śmierć, dlatego właśnie wierzę w nieśmiertelność.