Wierzę w jednego Boga.


wierzę-w-jednego-boga
anonimwierzęjednegobogawierzę ww jednegojednego bogawierzę w jednegow jednego bogawierzę w jednego boga

Wierzę w Boga, ale czy wierzę Bogu?Wierzę w Boga, Mozarta i Beethovena.W co wierzę? W Boga. Jeżeli jest.Py­tałaś, czy wierzę w dob­ro. Wierzę, a więc wierzę również w ciebie.To już jest okropne: nie wierzę w Boga, a jednak żyję i myślę tak, jakbym w Niego wierzył.Ale przerwał mi i stając jakby na baczność, upomniał mnie po raz ostatni, pytając, czy wierzę w Boga. Odpowiedziałem, że nie. Usiadł oburzony. Powiedział, że to niemożliwe, że wszyscy ludzie wierzą w Boga, nawet ci, którzy odwracają się od Jego oblicza. Jest tego pewien i gdyby przyszło mu w to kiedyś zwątpić, jego życie nie miałoby sensu.