Wierz mi, to jest naj­lep­szy sposób, żeby uk­ryć strach. Być taką, hej, do przodu. Żeby nikt się nie domyślił.


wierz-mi-to jest naj­lep­szy-sposób-żeby-uk­ryć-strach-być taką-hej-do przodu-Żeby-nikt ę-nie domyślił
katarzyna grocholawierzmito jest naj­lep­szysposóbżebyuk­ryćstrachbyć takąhejdo przoduebynikt sięnie domyśliłwierz mito jest naj­lep­szy sposóbżeby uk­ryćuk­ryć strachŻeby nikt sięnikt się nie domyśliłżeby uk­ryć strachŻeby nikt się nie domyślił

Czy­tanie - oto naj­lep­szy sposób ucze­nia się. -Aleksander Puszkin
czy­tanie- oto-naj­lep­szy-sposób-ucze­nia-ę
Pro­wokac­ja to naj­lep­szy sposób na to, by człowiek szczerze od­po­wie­dział na nur­tujące Cie pytania  -Owid
pro­wokac­ja-to naj­lep­szy-sposób-na to-by człowiek-szczerze-od­po­wie­dział-na nur­tują-cie-pytania