Wierzyć - to oświetlać to, co ukryte.


wierzyć-to-oświetlać-to-co-ukryte
maksymilian kolbewierzyćtooświetlaćtocoukrytewierzyćco ukryte

Czyż to jest w mocy ludzkiej wierzyć albo nie wierzyć?Lepiej zbyt wierzyć w ludzi niż nie wierzyć wcale.Nie ma potrzeby wierzyć w to, co artysta mówi. Trzeba wierzyć w to, co robi. Tylko to się liczy.Trudno dziś wierzyć w istnienie Boga, zapewne, ale trudniej nie wierzyć w istnienie diabła. Diabla w historii.Nie wierzyć w Boga to smutne. Wierzyć w Boga i wyrządzać komuś krzywdę - to straszne.Wąż w trawie - ukryte niebezpieczeństwo.