Wierzyć to znaczy ufać kiedy cudów nie ma.


wierzyć-to-znaczy-ufać-kiedy-cudów-nie
jan twardowskiwierzyćtoznaczyufaćkiedycudównieznaczy ufaćufać kiedykiedy cudówcudów nienie mawierzyć to znaczyznaczy ufać kiedyufać kiedy cudówkiedy cudów niecudów nie mawierzyć to znaczy ufaćznaczy ufać kiedy cudówufać kiedy cudów niekiedy cudów nie mawierzyć to znaczy ufać kiedyznaczy ufać kiedy cudów nieufać kiedy cudów nie ma

Wie­rzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma.Nadzieja, która boi się ryzyka, nie jest żadną nadzieją. Ufać znaczy: wierzyć w przygodę miłości, zawierzyć ludziom, skoczyć w niewiadome i spuścić się całkowicie na Boga.Co to właściwie znaczy: być dorosłym? To znaczy wiedzieć, że nie ma cudów. To znaczy wiedzieć, że daremnie żyło się nadzieją. To znaczy być wydanym na łup smutku.Kiedy pot­ra­fiłeś ufać A więcej już nie możesz Kiedy umiałeś słuchać A nag­le słyszysz gorzej Kiedy oczy w które patrzysz Od­bi­jały twoją duszę Kiedy mogłeś lek­ko zasnąć I chwy­tałeś perły wzruszeń A nag­le wszys­tko się kończy Za­sypiasz ja­koś inaczej Na zaw­sze zaszło słońce To znaczy że zdradził przyjaciel Wierzyć, znaczy nie chcieć wiedzieć, gdzie leży prawda.Wierzyć znaczy często: zamknąć oczy i padać.