Wierzy się w coś nie dlatego, że jest to racjonalne, lecz dlatego, że często powtarzane.


wierzy-ę-w-coś-nie-dlatego-że-jest-to-racjonalne-lecz-dlatego-że-często-powtarzane
oscar wildewierzysięcośniedlategożejesttoracjonalneleczczęstopowtarzanewierzy sięw coścoś nienie dlategoże jestlecz dlategoże częstoczęsto powtarzanewierzy się wsię w cośw coś niecoś nie dlategojest to racjonalneże często powtarzanewierzy się w cośsię w coś niew coś nie dlategoże jest to racjonalnewierzy się w coś niesię w coś nie dlatego

Bóg prosi o naszą miłość nie dlatego, że jej potrzebuje, lecz dlatego, że dla nas jest ona niezbędna.Zło nie dlatego jest potworne, że nie używa prawdy, lecz dlatego, że nadużywa kłamstwa.Klient nie kupuje dlatego, że coś jest w ogóle dobre, tylko dlatego, że jest to dobre właśnie dla niego.Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić.Nie dlatego najsmutniejszy jest zgon, że wraz z nim wszystko się kończy, lecz dlatego, że po nim nic się nie zaczyna.Kłamca ukarany zostaje nie dlatego, że nikt mu nie wierzy, lecz że on nikomu nie może wierzyć.