Wiesz co się dzieje gdy ko­goś zra­nisz? Zaczy­na cię mniej kochać. Ta­ki sku­tek mają nieos­trożne słowa. Ludzie zaczy­nają cię mniej kochać.


wiesz-co ę-dzieje-gdy-ko­goś-zra­nisz-zaczy­na-ę-mniej-kochać-ta­ki sku­tek-mają-nieos­trożne-słowa-ludzie zaczy­nają-ę-mniej
arundhati roywieszco siędziejegdyko­gośzra­niszzaczy­nacięmniejkochaćta­ki sku­tekmająnieos­trożnesłowaludzie zaczy­nająwiesz co sięco się dziejedzieje gdygdy ko­gośko­goś zra­niszzaczy­na cięcię mniejmniej kochaćta­ki sku­tek mająmają nieos­trożnenieos­trożne słowaludzie zaczy­nają cięcię mniejmniej kochaćwiesz co się dziejeco się dzieje gdydzieje gdy ko­gośgdy ko­goś zra­niszzaczy­na cię mniejcię mniej kochaćta­ki sku­tek mają nieos­trożnemają nieos­trożne słowaludzie zaczy­nają cię mniejcię mniej kochaćwiesz co się dzieje gdyco się dzieje gdy ko­gośdzieje gdy ko­goś zra­niszzaczy­na cię mniej kochaćta­ki sku­tek mają nieos­trożne słowaludzie zaczy­nają cię mniej kochaćwiesz co się dzieje gdy ko­gośco się dzieje gdy ko­goś zra­nisz

Wbrew po­zorom łat­wo ko­goś stracić. Scho­dy zaczy­nają się wte­dy, gdy trze­ba przyjąć tę stratę. -patt_
wbrew-po­zorom-łat­wo-ko­goś-stracić-scho­dy-zaczy­nają ę-wte­dy-gdy-trze­ba-przyjąć-tę stratę
Dziewczę kochane, bądź przekonane - póki żyć będę, kochać Cię będę. A gdy mnie ciemne zakryją doły, kochać Cię będę moje popioły. -Anonim
dziewczę-kochane-bądź-przekonane-póki-żyć-będę-kochać-cię-będę-a-gdy-mnie-ciemne-zakryją-doły-kochać-cię-będę-moje-popioły
Ko­bieta, gdy zaczy­na wątpić - przes­ta­je kochać. -Zuzanna Rabska
ko­bieta-gdy-zaczy­na-wątpić- przes­­-kochać
Mężczyz­na wy­bucha prze­ciw ko­biecie, która go przes­tała kochać, i wkrótce się po­cie­sza; ko­bieta porzu­cona mniej czy­ni hałasu, lecz długo jest niepocieszona. -Jean de La Bruyére
mężczyz­na-wy­bucha-prze­ciw-ko­biecie-która-go przes­ła-kochać-i wkrótce ę-po­cie­sza-ko­bieta-porzu­cona-mniej-czy­-hałasu-lecz