Wiesz dlacze­go piję gorzką her­batę? Bo słodze­nie nie pot­ra­fi mi wejść w nawyk.


wiesz-dlacze­go-piję-gorzką-her­batę-bo słodze­nie-nie pot­ra­fi-mi wejść-w nawyk
majka_majdanwieszdlacze­gopijęgorzkąher­batębo słodze­nienie pot­ra­fimi wejśćw nawykwiesz dlacze­godlacze­go pijępiję gorzkągorzką her­batębo słodze­nie nie pot­ra­finie pot­ra­fi mi wejśćmi wejść w nawykwiesz dlacze­go pijędlacze­go piję gorzkąpiję gorzką her­batębo słodze­nie nie pot­ra­fi mi wejśćnie pot­ra­fi mi wejść w nawykwiesz dlacze­go piję gorzkądlacze­go piję gorzką her­batębo słodze­nie nie pot­ra­fi mi wejść w nawykwiesz dlacze­go piję gorzką her­batę

Dziś zno­wu piłam słodką her­batę mi­mo, że nig­dy nie słodzę. To two­ja obec­ność dop­ro­wadza do słod­kiego sta­nu moich zmysłów.Piję. Os­tatnio bar­dzo często piję. Pełne szklan­ki przechylam. Dużo piję. Lu­bię pić. Al­bo nie lu­bię tyl­ko tak po pros­tu piję. Her­batki owo­cowej hek­to­lit­ry wypijam.Znów za­pom­niałam posłodzić herbatę, i piję ją gorzką przez ciebie ... Bo to ty mi ją słodzisz, gdy tyl­ko o to­bie po­myślę mo­ja her­ba­ta jest słod­ka ...Wiesz, że nie słodzę ka­wy, herbaty, Uwiel­biam, kiedy da­jesz mi kwiaty. Lecz wyz­nam szczerze: nie będzie wpadki, Kiedy przy­niesiesz mi czekoladki. /Joanna/ Dlacze­go jes­teś tak da­leko wte­dy gdy tak bar­dzo Cię pot­rze­buję blis­ko? Dlacze­go Cię nie ma gdy pot­rze­buję Two­jej obec­ności? Dlaczego...? ..Dlacze­go mężczyznę prze­konu­jesz wódką, a ko­bietę udob­ruchasz słodkim.? Fa­ceci znoszą gorzką prawdę, a ko­bietom wys­tar­czają słod­kie kłamstwa..