Wiesz Ta­to cze­go boję się najbardziej? Boję się,że mężczyz­na,które­go ob­darze zaufa­niem i miłością okaże się al­ko­holi­kiem, tak jak Ty...


wiesz-ta­to-cze­go-boję ę-najbardziej-boję-ęże-mężczyz­naktóre­go-ob­darze-zaufa­niem-i miłośą-okaże ę-al­ko­holi­kiem-tak
anjawieszta­tocze­goboję sięnajbardziejbojęsiężemężczyz­naktóre­goob­darzezaufa­niemi miłościąokaże sięal­ko­holi­kiemtakjak tywiesz ta­tota­to cze­gocze­go boję sięboję się najbardziejob­darze zaufa­niemzaufa­niem i miłościąi miłością okaże sięokaże się al­ko­holi­kiemtak jak tywiesz ta­to cze­gota­to cze­go boję sięcze­go boję się najbardziejob­darze zaufa­niem i miłościązaufa­niem i miłością okaże sięi miłością okaże się al­ko­holi­kiemwiesz ta­to cze­go boję sięta­to cze­go boję się najbardziejob­darze zaufa­niem i miłością okaże sięzaufa­niem i miłością okaże się al­ko­holi­kiemwiesz ta­to cze­go boję się najbardziejob­darze zaufa­niem i miłością okaże się al­ko­holi­kiem

Cza­sem boję się Twoich niebies­kich oczu... Cza­sem boję się, że są prze­pełnione miłością nie do mnie... -KsiezycowaNoc
cza­sem-boję ę-twoich-niebies­kich-oczu-cza­sem boję-ę-że są prze­pełnione-miłośą-nie do mnie