Wil­la z ba­senem, ta­peta z kasy A w życiu bra­ki, tak­tu i klasy.


wil­-z ba­senem-­peta-z kasy-a-w życiu-bra­ki-tak­-i klasy
kojakwil­laz ba­senemta­petaz kasyw życiubra­kitak­tui klasywil­la z ba­senemta­peta z kasyw życiu bra­kitak­tu i klasyz kasy a w życiua w życiu bra­kita­peta z kasy a w życiuz kasy a w życiu bra­kita­peta z kasy a w życiu bra­ki

W pół wstrzymana - Wil­gotnieję. Twych rąk odejściami. Marznie myśl na sam oddech - Bra­ku po Tobie. -kszyszunia
w pół-wstrzymana-wil­gotnieję-twych-rąk-odejściami-marznie-myśl-na sam-oddech-bra­ku-po tobie
Również problemy dzielą się na klasy społeczne. Są problemy arystokratyczne, problemy plebejskie i niezliczone problemy klasy średniej. -Mikołaj Gomez Davilla
również-problemy-dzielą-ę-na-klasy-społeczne-są-problemy-arystokratyczne-problemy-plebejskie-i-niezliczone-problemy-klasy-średniej
Są tylko dwie klasy ludzi: ci, którzy stale dzielą ludzi na dwie klasy, i ci, którzy tego nie robią. -Robert Benchley
są-tylko-dwie-klasy-ludzi-którzy-stale-dzielą-ludzi-na-dwie-klasy-i-którzy-tego-nie-robią
Miałam wrażenie, że coś jest nie tak, że cze­goś mi bra­kuje. Do­piero gdy zo­baczyła, że nad­chodzisz plażą, zdałam so­bie sprawę, że bra­kowało mi ciebie. -Nicholas Sparks
miałam-wrażenie-że coś-jest nie tak-że cze­goś-mi bra­kuje-do­piero gdy-zo­baczyła-że nad­chodzisz-plażą-zdałam-so­bie
Czuć Twoj głos... Tak ciepły, wil­gotny, na­miętny, nagi... -Cysiaczek
czuć-twoj-głos-tak ciepły-wil­gotny-na­miętny-nagi
Czar­ni zaw­sze będą bra­ni za złodzieji bo nig­dy nic w życiu nie mieli... W porówna­niu do białych  -Duch_Sumienia
czar­-zaw­sze-będą-bra­-za złodzieji-bo-nig­dy-nic-w życiu-nie mieli-w-porówna­niu-do białych