Wil­la z ba­senem, ta­peta z kasy A w życiu bra­ki, tak­tu i klasy.


wil­-z ba­senem-­peta-z kasy-a-w życiu-bra­ki-tak­-i klasy
kojakwil­laz ba­senemta­petaz kasyw życiubra­kitak­tui klasywil­la z ba­senemta­peta z kasyw życiu bra­kitak­tu i klasyz kasy a w życiua w życiu bra­kita­peta z kasy a w życiuz kasy a w życiu bra­kita­peta z kasy a w życiu bra­ki

W pół wstrzymana - Wil­gotnieję. Twych rąk odejściami. Marznie myśl na sam oddech - Bra­ku po Tobie.Również problemy dzielą się na klasy społeczne. Są problemy arystokratyczne, problemy plebejskie i niezliczone problemy klasy średniej.Są tylko dwie klasy ludzi: ci, którzy stale dzielą ludzi na dwie klasy, i ci, którzy tego nie robią.Miałam wrażenie, że coś jest nie tak, że cze­goś mi bra­kuje. Do­piero gdy zo­baczyła, że nad­chodzisz plażą, zdałam so­bie sprawę, że bra­kowało mi ciebie.Czuć Twoj głos... Tak ciepły, wil­gotny, na­miętny, nagi...Czar­ni zaw­sze będą bra­ni za złodzieji bo nig­dy nic w życiu nie mieli... W porówna­niu do białych