Wina jest zawsze po stronie partnera - Brydż


wina-jest-zawsze-po-stronie-partnera-brydż
anonimwinajestzawszepostroniepartnerabrydżwina jestjest zawszezawsze popo stroniestronie partnerapartnerabrydżwina jest zawszejest zawsze pozawsze po stroniepo stronie partnerastronie partnerawina jest zawsze pojest zawsze po stroniezawsze po stronie partnerapo stronie partnerawina jest zawsze po stroniejest zawsze po stronie partnerazawsze po stronie partnera

Jed­ni cicho upa­dają - mo­ja wina Drudzy ręce umy­wają - mo­ja wina O człowieka co­raz trud­niej - mo­ja wina - mo­ja wina - mo­ja bar­dzo wiel­ka wina!  -Edward Stachura
jed­-cicho-upa­dają- mo­ja-wina-drudzy-rę-umy­wają- mo­ja-wina-o-człowieka-co­raz-trud­niej- mo­ja-wina-mo­ja-wina-mo­ja
Kłótnie i sprzeczki nie trwałyby nigdy długo, gdyby wina leżała tylko po jednej stronie. -Francois de la Rochefoucauld
kłótnie-i-sprzeczki-nie-trwałyby-nigdy-długo-gdyby-wina-żała-tylko-po-jednej-stronie
Bóg jest zawsze po stronie wielkich batalionów. -Henri de Turenne
bóg-jest-zawsze-po-stronie-wielkich-batalionów
Nie zawsze jest winą książki, że uderzywszy się nią w głowę, usłyszysz, czytelniku, dźwięk pusty. -Adolf Nowaczyński
nie-zawsze-jest-winą-książki-że-uderzywszy-ę-ą-w-głowę-usłyszysz-czytelniku-dźwięk-pusty
Pysze zawsze depczą po piętach hańba i wina. -Wiktor Hugo
pysze-zawsze-depczą-po-piętach-hańba-i-wina
Jeżeli przy zderzeniu się książki i głowy powstaje pusty dźwięk, czy jest to zawsze winą książki? -Georg Christoph Lichtenberg
jeżeli-przy-zderzeniu-ę-książki-i-głowy-powstaje-pusty-dźwięk-czy-jest-to-zawsze-winą-książki