Wina jest zawsze po stronie partnera - Brydż


wina-jest-zawsze-po-stronie-partnera-brydż
anonimwinajestzawszepostroniepartnerabrydżwina jestjest zawszezawsze popo stroniestronie partnerapartnerabrydżwina jest zawszejest zawsze pozawsze po stroniepo stronie partnerastronie partnerawina jest zawsze pojest zawsze po stroniezawsze po stronie partnerapo stronie partnerawina jest zawsze po stroniejest zawsze po stronie partnerazawsze po stronie partnera

Jed­ni cicho upa­dają - mo­ja wina Drudzy ręce umy­wają - mo­ja wina O człowieka co­raz trud­niej - mo­ja wina - mo­ja wina - mo­ja bar­dzo wiel­ka wina! Kłótnie i sprzeczki nie trwałyby nigdy długo, gdyby wina leżała tylko po jednej stronie.Bóg jest zawsze po stronie wielkich batalionów.Nie zawsze jest winą książki, że uderzywszy się nią w głowę, usłyszysz, czytelniku, dźwięk pusty.Pysze zawsze depczą po piętach hańba i wina.Jeżeli przy zderzeniu się książki i głowy powstaje pusty dźwięk, czy jest to zawsze winą książki?