Winnych niech własne potępi sumienie.


winnych-niech-własne-potępi-sumienie
juliusz słowackiwinnychniechwłasnepotępisumieniewinnych niechniech własnewłasne potępipotępi sumieniewinnych niech własneniech własne potępiwłasne potępi sumieniewinnych niech własne potępiniech własne potępi sumieniewinnych niech własne potępi sumienie

Ten, kto obawia się zgłębić własne sumienie, boi się odwiedzić najszczerszego ze swoich przyjaciół.Największą instancją ludzką jest sumienie, głos Boży człowiekowi za sędziego dany. Jeżeli sumienie cię usprawiedliwia - niewinnyś.Sumienie: Niejedno sumienie martwe ma korzenie.Lepiej wybierać winnych, niż ich wyszukiwać.Takie jest życie u najmniej nawet z pozoru winnych - pełne win.Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.