Wino czyni ubogiego bogatym w fantazje, a bogatego biednym w rzeczywistość.


wino-czyni-ubogiego-bogatym-w-fantazje-a-bogatego-biednym-w-rzeczywistość
platonwinoczyniubogiegobogatymfantazjebogategobiednymrzeczywistośćwino czyniczyni ubogiegoubogiego bogatymbogatym ww fantazjebogatego biednymbiednym ww rzeczywistośćwino czyni ubogiegoczyni ubogiego bogatymubogiego bogatym wbogatym w fantazjea bogatego biednymbogatego biednym wbiednym w rzeczywistośćwino czyni ubogiego bogatymczyni ubogiego bogatym wubogiego bogatym w fantazjea bogatego biednym wbogatego biednym w rzeczywistośćwino czyni ubogiego bogatym wczyni ubogiego bogatym w fantazjea bogatego biednym w rzeczywistość

Rzeczywistość prześciga wszelką fantazję, bo fantazja musi się jednak liczyć z jakimś prawdopodobieństwem.W państwie rządzonym dobrze - wstyd być biednym; W państwie rządzonym źle - jest hańbą być bogatym.Wczesne wstawanie i wczesne chodzenie spać czyni mężczyznę zdrowym, bogatym i nieboszczykiem.To co ludzie uważają za fantazję, jest często faktem, natomiast fakty bywają uznane za fantazję. Wszystko jest sprawą punktu widzenia.Wino czyni człowieka łatwiejszym do zniesienia dla niego samego, ale nie można powiedzieć, że również dla innych.Nietrudno o fantazję , gdy się ma pieniądze, trudniej o pieniądze, gdy się ma fantazję.