Wino robi człowieka przezroczystym.


wino-robi-człowieka-przezroczystym
bolesław pruswinorobiczłowiekaprzezroczystymwino robirobi człowiekaczłowieka przezroczystymwino robi człowiekarobi człowieka przezroczystymwino robi człowieka przezroczystym

Wino czyni człowieka łatwiejszym do zniesienia dla niego samego, ale nie można powiedzieć, że również dla innych.I możesz najwyżej potem wpaść na chwilę do swoich bliskich w stanie lotnym przezroczystym.Żyjemy w czasach spiesznego próżniactwa. Wielu ludzi nie robi nic, ale robi to w pośpiechu.Ci wi­no przynoszę, więc wy­pij je, proszę ... że nic Cię nie cieszy wrażenie odnoszę. Tak Je­zus gdy widział złą minę za miną to wodę przemienił w ra­dości to wino. Już szklankę wypiłeś i uśmiech na twarzy i sens wszys­tko nagle ma większy od razu. Za wódkę nie chwytaj ni wstrętne to pi­wo ... jak już chcesz się napić to kup so­bie wino.Wszystko, co się teraz dookoła dzieje, robi się w imię człowieka, w obronie słabych, dla dobra kobiet i dzieci.Zacną kobietę poznać po tym, co robi, zacnego mężczyznę po tym, czego nie robi.