Wiosna jest ogromnie dziwna. Najbardziej tęskni się za nią, kiedy jest właśnie. A ze wszystkimi rzeczami jest odwrotnie.


wiosna-jest-ogromnie-dziwna-najbardziej-tęskni-ę-za-ą-kiedy-jest-właśnie-a-ze-wszystkimi-rzeczami-jest-odwrotnie
zofia nałkowskawiosnajestogromniedziwnanajbardziejtęsknisięzaniąkiedywłaśniezewszystkimirzeczamiodwrotniewiosna jestjest ogromnieogromnie dziwnanajbardziej tęsknitęskni sięsię zaza niąkiedy jestjest właśnieze wszystkimiwszystkimi rzeczamirzeczami jestjest odwrotniewiosna jest ogromniejest ogromnie dziwnanajbardziej tęskni siętęskni się zasię za niąkiedy jest właśniea ze wszystkimize wszystkimi rzeczamiwszystkimi rzeczami jestrzeczami jest odwrotniewiosna jest ogromnie dziwnanajbardziej tęskni się zatęskni się za niąa ze wszystkimi rzeczamize wszystkimi rzeczami jestwszystkimi rzeczami jest odwrotnienajbardziej tęskni się za niąa ze wszystkimi rzeczami jestze wszystkimi rzeczami jest odwrotnie

Jestem pewny, że wiara jest wiosną świata tak, jak ateizm jest jego zimą. Ale w zimie zawarta jest zawsze wiosna. -Pierre Emmanuel
jestem-pewny-że-wiara-jest-wiosną-świata-tak-jak-ateizm-jest-jego-zimą-ale-w-zimie-zawarta-jest-zawsze-wiosna
Z bronią jest jak z ludźmi, zawsze się psuje kiedy jest najbardziej potrzebna. -Paweł Góra
z-bronią-jest-jak-z-ludźmi-zawsze-ę-psuje-kiedy-jest-najbardziej-potrzebna
To, co najbardziej chce się robić, jest tym, co prawdopodobnie jest najbardziej warte robienia -Winifred Holtby
to-co-najbardziej-chce-ę-robić-jest-tym-co-prawdopodobnie-jest-najbardziej-warte-robienia
Być może właśnie litość jest tym najtrwalszym, najbardziej wiążącym uczuciem. -Maria Nurowska
być-może-właśnie-litość-jest-tym-najtrwalszym-najbardziej-wiążącym-uczuciem