Wkraczam w do­rosłe życie, które kiedyś pragnęłam dziś nie pot­ra­fię się w nim odnaleźć..


wkraczam-w do­rosłe-życie-które-kiedyś-pragnęłam-dziś-nie pot­ra­fię ę-w nim-odnaleźć
andreewkraczamw do­rosłeżyciektórekiedyśpragnęłamdziśnie pot­ra­fię sięw nimodnaleźćwkraczam w do­rosłew do­rosłe życiektóre kiedyśkiedyś pragnęłampragnęłam dziśdziś nie pot­ra­fię sięnie pot­ra­fię się w nimw nim odnaleźćwkraczam w do­rosłe życiektóre kiedyś pragnęłamkiedyś pragnęłam dziśpragnęłam dziś nie pot­ra­fię siędziś nie pot­ra­fię się w nimnie pot­ra­fię się w nim odnaleźćktóre kiedyś pragnęłam dziśkiedyś pragnęłam dziś nie pot­ra­fię siępragnęłam dziś nie pot­ra­fię się w nimdziś nie pot­ra­fię się w nim odnaleźćktóre kiedyś pragnęłam dziś nie pot­ra­fię siękiedyś pragnęłam dziś nie pot­ra­fię się w nimpragnęłam dziś nie pot­ra­fię się w nim odnaleźć

Uderzam w mur, które­go nie pot­ra­fię roz­bić, ale dzięki świado­mości, że mam Cię w ser­cu po­konam wszys­tkie przeszkody. -Chemicals
uderzam-w mur-które­go-nie pot­ra­fię-roz­bić-ale-dzięki-świado­moś-że mam-cię-w ser­cu-po­konam-wszys­tkie-przeszkody