wo­nią przy­jaźni na­syco­ne po­wiet­rze skarży to miejsce 


wo­ą-przy­jaź-na­syco­ne-po­wiet­rze-skarży-to miejsce 
jaitywo­niąprzy­jaźnina­syco­nepo­wiet­rzeskarżyto miejsce wo­nią przy­jaźniprzy­jaźni na­syco­nena­syco­ne po­wiet­rzepo­wiet­rze skarżyskarży to miejsce wo­nią przy­jaźni na­syco­neprzy­jaźni na­syco­ne po­wiet­rzena­syco­ne po­wiet­rze skarżypo­wiet­rze skarży to miejsce wo­nią przy­jaźni na­syco­ne po­wiet­rzeprzy­jaźni na­syco­ne po­wiet­rze skarżyna­syco­ne po­wiet­rze skarży to miejsce wo­nią przy­jaźni na­syco­ne po­wiet­rze skarżyprzy­jaźni na­syco­ne po­wiet­rze skarży to miejsce 

By zap­ragnąć przy­jaźni nie pot­rze­bujesz wiele cza­su, lecz sa­ma przy­jaźń jest owo­cem, który doj­rze­wa powoli.To świąty­ni miast miłości Gdzie słońce mieni się w Sekwanie Każde­go ciepło ugości Każde­go wpędzi w zakochanie Gorące uczu­cia unoszą się na wiet­rze Jak złotą wstęgą przepasane Słodką wo­nią przesączo­ne po­wiet­rze I wśród rodzi­ny opowiedziane Nic dob­re­go nie wychodzi nig­dy z mie­sza­nia przy­jaźni z pracą i seksem.Złudze­nia? Są nam pot­rzeb­ne tak jak po­wiet­rze. Inaczej realizm życia byłby ciężarem nie do udźwignięcia.Człowiek jest jak kwiat, pot­rze­buję wo­dy, światła i schronienia... Kwiat jest jak człowiekiem, pot­rze­buję przy­jaźni, zaopieko­wania i miłości...Dzi­siaj po­wiet­rze pachnie jaśmi­nem i kawą, i tyl­ko nie wiem, który za­pach bar­dziej przy­pomi­na mi Ciebie...