Wo­lałeś swo­je życie kre­tyna, szczęście by nas znudziło. Zdechniemy osob­no, samotnie.


wo­łeś-swo­-życie-kre­tyna-szczęście-by nas-znudziło-zdechniemy osob­no-samotnie
lolita pillewo­lałeśswo­jeżyciekre­tynaszczęścieby nasznudziłozdechniemy osob­nosamotniewo­lałeś swo­jeswo­je życieżycie kre­tynaszczęście by nasby nas znudziłowo­lałeś swo­je życieswo­je życie kre­tynaszczęście by nas znudziłowo­lałeś swo­je życie kre­tyna

Nie za­pomi­na się osób, które były dla nas ważne, z który­mi by­liśmy szczęśli­wi, o które się martwiliśmy. Osób które były przy nas gdy było nam smut­no i ocierały nasze łzy. -stokrotka123
nie-za­pomi­na ę-osób-które-były-dla-nas-ważne-z który­mi-by­liśmy-szczęśli­wi-o które ę-martwiliśmy-osób-które-były-przy-nas
Życie to for­ma kre­dytu ze zmienną stopą procentową. -Dr Tawian Stambuła
Życie-to for­-kre­dytu-ze zmienną-stopą-procentową
Ta­tuś kochał swo­je dzieci, jed­nak wszys­tkie bił jak leci. Życie trochę go zgubiło i pić wódkę nauczyło. Szczęście już tu nie doleci. -insane breath
ta­ś-kochał-swo­-dzieci-jed­nak-wszys­tkie-bił-jak leci-Życie-trochę-go zgubiło-i-pić-wódkę-nauczyło-szczęście-już- nie doleci