Wodoslowie nie powinno przekraczać stanu alarmowego.


wodoslowie-nie-powinno-przekraczać-stanu-alarmowego
zbigniew waydykwodoslowieniepowinnoprzekraczaćstanualarmowegowodoslowie nienie powinnopowinno przekraczaćprzekraczać stanustanu alarmowegowodoslowie nie powinnonie powinno przekraczaćpowinno przekraczać stanuprzekraczać stanu alarmowegowodoslowie nie powinno przekraczaćnie powinno przekraczać stanupowinno przekraczać stanu alarmowegowodoslowie nie powinno przekraczać stanunie powinno przekraczać stanu alarmowego

Są gra­nice, których nie na­leży przekraczać.Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane.Przekraczać granice dobrego smaku to obraza człowieczeństwa.Nie wolno się żenić. Jeżeli ma się utracić wszystko, nie powinno się stawiać w takim położeniu, żeby to utracić. Nie wolno narażać się na straty. Powinno się znaleźć sobie rzeczy, których stracić nie można.Najtrudniejsza rzecz w życiu to nauczyć się, które mosty przekraczać, a które palićTwoje pożywienie powinno być lekarstwem, a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem.