Woj­ny przychodzą i od­chodzą, a moi żołnie­rze są wieczni.


woj­ny-przychodzą-i od­chodzą-a moi-żołnie­rze-są wieczni
tupac amaru shakurwoj­nyprzychodząi od­chodząa moiżołnie­rzesą wieczniwoj­ny przychodząprzychodzą i od­chodząa moi żołnie­rzeżołnie­rze są wieczniwoj­ny przychodzą i od­chodząa moi żołnie­rze są wieczni

Dzieci to naj­lepsi żołnie­rze, bo jeszcze wierzą we własną nieśmiertelność. -Cornelia Funke
dzieci-to naj­lepsi-żołnie­rze-bo jeszcze-wierzą-we własną-nieśmiertelność
Żeby wyg­rać bitwę pot­rze­ba se­tek ty­sięcy żołnie­rzy, ale żeby zwy­cięstwo poszło na mar­ne wys­tar­czy kil­ku szpiegów. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)
Żeby-wyg­rać-bitwę-pot­rze­ba-se­tek-ty­ęcy-żołnie­rzy-ale-żeby-zwy­ęstwo-poszło-na mar­ne-wys­tar­czy-kil­ku-szpiegów
kiedy tak pat­rzę w oczy twoje brzyd­kie znajome jed­ni chodzą do kościoła my przeszliśmy przez piekło  -liliowięc
kiedy-tak-pat­rzę-w oczy-twoje-brzyd­kie-znajome-jed­-chodzą-do kościoła-my-przeszliśmy-przez-piekło