Wojna jest najgorszym sposobem gromadzenia wiedzy o obcej kulturze.


wojna-jest-najgorszym-sposobem-gromadzenia-wiedzy-o-obcej-kulturze
anonimwojnajestnajgorszymsposobemgromadzeniawiedzyobcejkulturzewojna jestjest najgorszymnajgorszym sposobemsposobem gromadzeniagromadzenia wiedzywiedzy oo obcejobcej kulturzewojna jest najgorszymjest najgorszym sposobemnajgorszym sposobem gromadzeniasposobem gromadzenia wiedzygromadzenia wiedzy owiedzy o obcejo obcej kulturzewojna jest najgorszym sposobemjest najgorszym sposobem gromadzenianajgorszym sposobem gromadzenia wiedzysposobem gromadzenia wiedzy ogromadzenia wiedzy o obcejwiedzy o obcej kulturzewojna jest najgorszym sposobem gromadzeniajest najgorszym sposobem gromadzenia wiedzynajgorszym sposobem gromadzenia wiedzy osposobem gromadzenia wiedzy o obcejgromadzenia wiedzy o obcej kulturze

Jedyna wojna, jaką aprobuję, to Wojna Trojańska. Przynajmniej wtedy walczący wiedzieli, o co się biją. -Maurice Chevalier
jedyna-wojna-jaką-aprobuję-to-wojna-trojańska-przynajmniej-wtedy-walczący-wiedzieli-o-co-ę-biją
Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem. -Ludwik Pasteur
mało-wiedzy-oddala-od-boga-dużo-wiedzy-sprowadza-do-niego-z-powrotem
Pierwszym i najgorszym z nadużyć jest okłamywanie siebie samego. -Bailey
pierwszym-i-najgorszym-z-nadużyć-jest-okłamywanie-siebie-samego
Polityka to bezbarwna wojna, a wojna to krwawa polityka. -Mao Zedong
polityka-to-bezbarwna-wojna-a-wojna-to-krwawa-polityka