Wojna jest najgorszym sposobem gromadzenia wiedzy o obcej kulturze.


wojna-jest-najgorszym-sposobem-gromadzenia-wiedzy-o-obcej-kulturze
anonimwojnajestnajgorszymsposobemgromadzeniawiedzyobcejkulturzewojna jestjest najgorszymnajgorszym sposobemsposobem gromadzeniagromadzenia wiedzywiedzy oo obcejobcej kulturzewojna jest najgorszymjest najgorszym sposobemnajgorszym sposobem gromadzeniasposobem gromadzenia wiedzygromadzenia wiedzy owiedzy o obcejo obcej kulturzewojna jest najgorszym sposobemjest najgorszym sposobem gromadzenianajgorszym sposobem gromadzenia wiedzysposobem gromadzenia wiedzy ogromadzenia wiedzy o obcejwiedzy o obcej kulturzewojna jest najgorszym sposobem gromadzeniajest najgorszym sposobem gromadzenia wiedzynajgorszym sposobem gromadzenia wiedzy osposobem gromadzenia wiedzy o obcejgromadzenia wiedzy o obcej kulturze

Niezawodnie bardzo imponujące, bardzo szanowne i bardzo perspektywiczne jest to słowo: konieczność. A przede wszystkim wygodne. Daje jakąś złudę pewności wśród chaosu. Uspokaja. Zdejmuje odpowiedzialność. Udaje, że wszystko, choćby było najgorszym, jest przynajmniej w porządku. Jest najsubtelniejszym sposobem samobójstwa. A przy tym ma taki dźwięk spiżowy, nieubłagany.Jedyna wojna, jaką aprobuję, to Wojna Trojańska. Przynajmniej wtedy walczący wiedzieli, o co się biją.Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem.Najgorszym cierpieniem jest duszy chłód.Pierwszym i najgorszym z nadużyć jest okłamywanie siebie samego.Polityka to bezbarwna wojna, a wojna to krwawa polityka.