Wojna – to życie, które nie może istnieć bez śmierci.


wojna-to-życie-które-nie-może-istnieć-bez-śmierci
emil zolawojnatożyciektóreniemożeistniećbezśmierciwojna –które nienie możemoże istniećistnieć bezbez śmierci– to życiektóre nie możenie może istniećmoże istnieć bezistnieć bez śmierciwojna – to życiektóre nie może istniećnie może istnieć bezmoże istnieć bez śmierciktóre nie może istnieć beznie może istnieć bez śmierci

Wojna - to życie, które nie może istnieć bez śmierci.Lęk nie może istnieć bez nadziei, ani nadzieja bez lęku.Człowiek bez religii, choćby nawet nieuświadomionej nie może istnieć, podobnie jak bez serca.Głupota może istnieć i bez pychy, nie ma jednak pychy bez głupoty.Żadna cnota nie może istnieć bez miłości. Bez miłości nie może być i Dobra. To, że nie kochasz, nie znaczy, że nie ma w tobie miłości, lecz że jest w tobie coś, co jej przeszkadza.Miłość może żywić się najmniejszą odrobiną nadziei, ale zupełnie bez niej istnieć nie zdoła.