Wolę błąd en­tuzjas­ty od obojętności mędrca.


wolę-błąd-­tuzjas­ty-od obojętnoś-mędrca
anatol france (françois anatole thibault)wolębłąden­tuzjas­tyod obojętnościmędrcawolę błądbłąd en­tuzjas­tyen­tuzjas­ty od obojętnościod obojętności mędrcawolę błąd en­tuzjas­tybłąd en­tuzjas­ty od obojętnościen­tuzjas­ty od obojętności mędrcawolę błąd en­tuzjas­ty od obojętnościbłąd en­tuzjas­ty od obojętności mędrcawolę błąd en­tuzjas­ty od obojętności mędrca

Wolę błąd entuzjasty od obojętności mędrcaWolę błędy entuzjasty od obojętności mędrca.Kto wie, że popełnił błąd i nie próbuje go naprawić, popełnia drugi błądBłąd łatwiej można dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi.Błąd łat­wiej dos­trzec niż prawdę, bo błąd leży na wie­rzchu, a praw­da w głębi.Nauko­wiec jest niczym mi­moza, gdy sam po­pełni błąd, i niczym ryczący lew, gdy od­kry­je błąd zro­biony przez ko­goś innego.