Wolę błąd entuzjasty od obojętności mędrca


wolę-błąd-entuzjasty-od-obojętnoś-mędrca
anatole francewolębłądentuzjastyodobojętnościmędrcawolę błądbłąd entuzjastyentuzjasty odod obojętnościobojętności mędrcawolę błąd entuzjastybłąd entuzjasty odentuzjasty od obojętnościod obojętności mędrcawolę błąd entuzjasty odbłąd entuzjasty od obojętnościentuzjasty od obojętności mędrcawolę błąd entuzjasty od obojętnościbłąd entuzjasty od obojętności mędrca

Wolę błędy entuzjasty od obojętności mędrca.Wolę błąd en­tuzjas­ty od obojętności mędrca.Kto wie, że popełnił błąd i nie próbuje go naprawić, popełnia drugi błądBłąd łatwiej można dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi.Błąd łat­wiej dos­trzec niż prawdę, bo błąd leży na wie­rzchu, a praw­da w głębi.Nauko­wiec jest niczym mi­moza, gdy sam po­pełni błąd, i niczym ryczący lew, gdy od­kry­je błąd zro­biony przez ko­goś innego.