Wolę błędy entuzjasty od obojętności mędrca.


wolę-błędy-entuzjasty-od-obojętnoś-mędrca
anatol francewolębłędyentuzjastyodobojętnościmędrcawolę błędybłędy entuzjastyentuzjasty odod obojętnościobojętności mędrcawolę błędy entuzjastybłędy entuzjasty odentuzjasty od obojętnościod obojętności mędrcawolę błędy entuzjasty odbłędy entuzjasty od obojętnościentuzjasty od obojętności mędrcawolę błędy entuzjasty od obojętnościbłędy entuzjasty od obojętności mędrca

Wolę błąd entuzjasty od obojętności mędrcaWolę błąd en­tuzjas­ty od obojętności mędrca.Na zjazdach łatwiej jest popełnić błędy niż je naprawiać. Lecz nawet takie oficjalne błędy są raczej symptomami niż źródłami schorzeń.Człowiek nie jest dos­ko­nały, po­pełnia błędy, te błędy go nie dys­kwa­lifi­kują, prze­cież człowiek może się pomylić.Woj­na to również przer­wa w obojętności.