Wolę bawić ludzi z nadzieją, że czegoś się też nauczą, niż uczyć ich z nadzieją, że dobrze się bawią.


wolę-bawić-ludzi-z-nadzieją-że-czegoś-ę-też-nauczą-ż-uczyć-ich-z-nadzieją-że-dobrze-ę-bawią
walt disneywolębawićludzinadziejążeczegośsięteżnaucząniżuczyćichdobrzebawiąwolę bawićbawić ludziludzi zz nadziejąże czegośczegoś sięsię teżteż naucząniż uczyćuczyć ichich zz nadziejąże dobrzedobrze sięsię bawiąwolę bawić ludzibawić ludzi zludzi z nadziejąże czegoś sięczegoś się teżsię też naucząniż uczyć ichuczyć ich zich z nadziejąże dobrze siędobrze się bawiąwolę bawić ludzi zbawić ludzi z nadziejąże czegoś się teżczegoś się też naucząniż uczyć ich zuczyć ich z nadziejąże dobrze się bawiąwolę bawić ludzi z nadziejąże czegoś się też naucząniż uczyć ich z nadzieją

Nadzieja - wiara, szczęście, nadzieja - to się wszystko ze sobą wiąże, a nadzieja pochodzi właśnie od szczęścia i od wiary.W no­cy gdy sie­dzisz w rze­komo pus­tym mieszkaniu, Stąpają dusze, po Two­jej podłodze, chodzące w wyb­lakłym ubraniu. Zat­rzy­mują się nieświado­me, że już nie żyją i pat­rzą na Ciebie, Z nadzieją, że usłyszysz ich niemy krzyk, Z nadzieją, że poczu­jesz ich lo­dowa­ty dotyk, Że na­pot­kasz ich wzrok błagający o światłość, Do której nie mogą dotrzeć.Tak mam nadzieję. I możesz mi mówić, że nadzieja jest matką głupich, ale ja wolę być głupia niż nie mieć matki.Gdzie sztuki lekarskiej nadzieja się kończy, tam się nadzieja chrześcijan zaczyna.Nadzieja, która boi się ryzyka, nie jest żadną nadzieją. Ufać znaczy: wierzyć w przygodę miłości, zawierzyć ludziom, skoczyć w niewiadome i spuścić się całkowicie na Boga.Jeśli idzie o większość ludzi, wolę ich chwalić niż wysłuchiwać.