Wolę napis:


wolę-napis-wstęp-wzbroniony-aniżeli-wyjścia-nie
stanisław jerzy lecwolęnapiswstępwzbronionyaniżeliwyjścianiewolę napiswstęp wzbronionywyjścia nienie mawyjścia nie ma

śli­makom Q_wa wstęp wzbroniony! SAŁATA Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić dla kogo właściwie są wywieszki Wstęp jest najważniejszą częścią książki. Nawet krytycy czytają wstęp.Na dziesięć osób, które przychodzą prosić mnie o pomoc, wolę być oszukany przez dziewięciu, aniżeli - odesłać z pustymi rękami jednego człowieka będącego rzeczywiście w potrzebie.Jeśli na klatce ze słoniem jest napis bawół, nie wierz oczom swoim.Napis