Wolę odczuwać skruchę, niż umieć ją zdefiniować.


wolę-odczuwać-skruchę-ż-umieć-ją-zdefiniować
anonimwolęodczuwaćskruchęniżumiećzdefiniowaćwolę odczuwaćodczuwać skruchęniż umiećumieć jąją zdefiniowaćwolę odczuwać skruchęniż umieć jąumieć ją zdefiniowaćniż umieć ją zdefiniować

Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć, niż umieć mówić.Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć niż umieć mówić.Lepiej umieć mało, niż źle umieć.Nie umieć kochać, to nic nie umieć, a czasem jeszcze mniej niż nic.Wolę um­rzeć niż być trendy.Wolę znać prawdę, niż kłam­li­wy ob­raz rzeczywistości.