Wolę sta­ran­nie roz­ważać szczęśliwą przeszłość, niż za­dowa­lać się tą gówniana teraźniejszością.


wolę-sta­ran­nie-roz­ważać-szczęśliwą-przeszłość-ż-za­dowa­ć ę-tą gówniana-teraźniejszośą
lolita pillewolęsta­ran­nieroz­ważaćszczęśliwąprzeszłośćniżza­dowa­lać siętą gównianateraźniejszościąwolę sta­ran­niesta­ran­nie roz­ważaćroz­ważać szczęśliwąszczęśliwą przeszłośćniż za­dowa­lać sięza­dowa­lać się tą gównianatą gówniana teraźniejszościąwolę sta­ran­nie roz­ważaćsta­ran­nie roz­ważać szczęśliwąroz­ważać szczęśliwą przeszłośćniż za­dowa­lać się tą gównianaza­dowa­lać się tą gówniana teraźniejszościąwolę sta­ran­nie roz­ważać szczęśliwąsta­ran­nie roz­ważać szczęśliwą przeszłośćniż za­dowa­lać się tą gówniana teraźniejszościąwolę sta­ran­nie roz­ważać szczęśliwą przeszłość

Przeszłość or­ga­nizu­je się wciąż na no­wo wraz z teraźniejszością. -Jean-Paul Sartre
przeszłość-or­ga­nizu­ ę-wciąż-na no­wo-wraz-z teraźniejszośą
Przeszłość organizuje się wciąż na nowo wraz z teraźniejszością. -Jean Paul Sartre
przeszłość-organizuje-ę-wciąż-na-nowo-wraz-z-teraźniejszośą
Przy­naj­mniej w dzie­dzi­nie uczuć nie na­leży za­dowa­lać się popłuczynami. -Francis Scott Fitzgerald
przy­naj­mniej-w dzie­dzi­nie-uczuć-nie na­ży-za­dowa­ć ę-popłuczynami
Mam gównianą pracę za gównianą płacę i gówniane mie­szka­nie za gówniany czyn­sz. Nie mam cza­su na gówniany seks z gównianym facetem. -Cecelia Ahern
mam-gównianą-pracę-za gównianą-płacę-i gówniane-mie­szka­nie-za gówniany-czyn­sz-nie mam-cza­su-na gówniany-seks-z gównianym
Całonoc­na roz­mo­wa, szum skrzy­deł nad moją głową. Le­piej być szczęśliwą, niż wys­paną... dziękuję Aniele mój. -onejka
całonoc­na-roz­mo­wa-szum-skrzy­deł-nad-moją-głową-le­piej-być-szczęśliwą-ż-wys­paną-dziękuję aniele-mój