Wolę um­rzeć niż być trendy.


wolę-um­rzeć-ż-być-trendy
kurt cobainwolęum­rzećniżbyćtrendywolę um­rzećum­rzeć niżniż byćbyć trendywolę um­rzeć niżum­rzeć niż byćniż być trendywolę um­rzeć niż byćum­rzeć niż być trendywolę um­rzeć niż być trendy

Wolę być wie­rzy­cielem niż dłużnikiem.Po­wiedz two­jemu ciału: wolę mieć w to­bie niewol­ni­ka niż być twoim niewolnikiem.Jeśli mam być potępiony, wolę, by to było za zbytek miłosierdzia niż za nadmiar sprawiedliwości.Bo wiesz...wolę żyć z myślą,że jes­teś z inną i ciągle mnie kochasz,niż być z tobą i wie­dzieć,że za nią tęsknisz.Tak mam nadzieję. I możesz mi mówić, że nadzieja jest matką głupich, ale ja wolę być głupia niż nie mieć matki.- dlacze­go nie możecie być razem? - bo widzisz wolę płakać po no­cach i krzyczeć z bólu niż widzieć łzy na twarzy kocha­nej oso­by...a wiem, że tak by było. Miłość to cza­sami za mało.