Wolę za­bić miłość niżeli ona by miała za­bić mnie.


wolę-za­bić-miłość-żeli-ona-by miała-za­bić-mnie
brunowolęza­bićmiłośćniżelionaby miałamniewolę za­bićza­bić miłośćmiłość niżeliniżeli onaona by miałaby miała za­bićza­bić mniewolę za­bić miłośćza­bić miłość niżelimiłość niżeli onaniżeli ona by miałaona by miała za­bićby miała za­bić mniewolę za­bić miłość niżeliza­bić miłość niżeli onamiłość niżeli ona by miałaniżeli ona by miała za­bićona by miała za­bić mniewolę za­bić miłość niżeli onaza­bić miłość niżeli ona by miałamiłość niżeli ona by miała za­bićniżeli ona by miała za­bić mnie

Słowa są niczym cegły, jed­no pot­ra­fi za­bić al­bo zro­bić ranę na całe życie. Używaj mądrze swo­jego języ­ka by nie ro­bić krzyw­dy in­nym na­wet nieświadomie... -AgniM
słowa-są niczym-cegły-jed­no-pot­ra­fi-za­bić-al­bo-zro­bić-ranę-na całe-życie-używaj mądrze-swo­jego-języ­ka-by nie ro­bić
Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek.. -Andrea
naj­gor­sze-jest-kiedy-wiesz-że możesz-dla-tej ­dynej-oso­by-zro­bić-wszys­tko-a ona- prob­lem-by zro­bić-dla-ciebie-cokolwiek
W sprawie gehenny zwierząt nie wystarczy bić na alarm, trzeba bić po gębie. -Anonim
w-sprawie-gehenny-zwierząt-nie-wystarczy-bić-na-alarm-trzeba-bić-po-gębie
Kto się boi zro­bić błąd, ten nig­dy nie będzie ro­bić historii. -Andre Malraux
kto ę-boi-zro­bić-błąd-ten-nig­dy-nie będzie-ro­bić-historii