Wolę znać prawdę, niż kłam­li­wy ob­raz rzeczywistości.


wolę-znać-prawdę-ż-kłam­li­wy-ob­raz-rzeczywistoś
opuszczonawolęznaćprawdęniżkłam­li­wyob­razrzeczywistościwolę znaćznać prawdęniż kłam­li­wykłam­li­wy ob­razob­raz rzeczywistościwolę znać prawdęniż kłam­li­wy ob­razkłam­li­wy ob­raz rzeczywistościniż kłam­li­wy ob­raz rzeczywistości

Od 'słod­kiego' kłam­stwa wolę po pros­tu 'gorzką' prawdę. Przy­naj­mniej wiem na czym stoję.Lubię znać prawdę, nawet jeśli jest bolesna, sama przyznasz, że lepiej wiedzieć o sobie całą prawdę.Tylko straceńcy mówią prawdę. Człowiek, który chce coś osiągnąć powinien prawdę znać, ale broń boże się z nią nie afiszować.Wyglądasz te­raz piękniej, niż w rzeczywistości.Wolę żebyś mówił mi naj­gor­szą prawdę niż wcis­kał naj­lep­sze kłamstwo.Wolę wie­rzyć, że ludzie noszą maski niż w to, że na prawdę ta­cy są. (na pod­sta­wie słów Stephe­na Kin­ga 'zrzu­cić mas­ki i pie*rzyć!')