Wola jest niczym innym jak magiczna, silną zdolnością myślenia.


wola-jest-niczym-innym-jak-magiczna-silną-zdolnośą-myślenia
novaliswolajestniczyminnymjakmagicznasilnązdolnościąmyśleniawola jestjest niczymniczym innyminnym jakjak magicznasilną zdolnościązdolnością myśleniawola jest niczymjest niczym innymniczym innym jakinnym jak magicznasilną zdolnością myśleniawola jest niczym innymjest niczym innym jakniczym innym jak magicznawola jest niczym innym jakjest niczym innym jak magiczna

Otóż miłość nie jest niczym innym, jak radością połączoną z ideą przyczyny zewnętrznej, a nienawiść niczym innym, jak smutkiem połączonym z ideą przyczyny zewnętrznej.Miłość jest niczym innym jak żądzą nieśmiertelności.Moralność jest niczym innym, jak regulacją egoizmu.Moralność jest niczym innym jak regulacją egoizmu.Miłość jest niczym innym, jak żądzą nieśmiertelności.Moralność jest niczym innym jak zewnętrzną formą chytrości.