Wolimy raczej mówić o sobie źle, niż wcale.


wolimy-raczej-mówić-o-sobie-ź-ż-wcale
francois de la rochefoucauldwolimyraczejmówićsobieźleniżwcalewolimy raczejraczej mówićmówić oo sobiesobie źleniż wcalewolimy raczej mówićraczej mówić omówić o sobieo sobie źlewolimy raczej mówić oraczej mówić o sobiemówić o sobie źlewolimy raczej mówić o sobieraczej mówić o sobie źle

Pycha małych polega na tym, aby o sobie nie mówić nigdy; pycha wielkich - mówić wciąż o sobie. -Wolter
pycha-łych-polega-na-tym-aby-o-sobie-nie-mówić-nigdy-pycha-wielkich-mówić-wciąż-o-sobie
In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel
in­dy­widual­ność-jest raczej-drogą-ż-­lem-i raczej-drogą-­dyną-ż-najlepszą
Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel
indywidualność-jest-raczej-drogą-ż-celem-i-raczej-drogą-jedyną-ż-najlepszą
Pekińczyk wcale nie jest psem do towarzystwa. To raczej niewyrośnięty lew. -Alexander Alan Milne
pekińczyk-wcale-nie-jest-psem-do-towarzystwa-to-raczej-niewyrośęty-lew