Wolimy raczej mówić o sobie źle, niż wcale.


wolimy-raczej-mówić-o-sobie-ź-ż-wcale
francois de la rochefoucauldwolimyraczejmówićsobieźleniżwcalewolimy raczejraczej mówićmówić oo sobiesobie źleniż wcalewolimy raczej mówićraczej mówić omówić o sobieo sobie źlewolimy raczej mówić oraczej mówić o sobiemówić o sobie źlewolimy raczej mówić o sobieraczej mówić o sobie źle

Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych.Źle zmyślać, źle i prawdę mówić w pańskim dworze.Pycha małych polega na tym, aby o sobie nie mówić nigdy; pycha wielkich - mówić wciąż o sobie.In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą.Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą.Pekińczyk wcale nie jest psem do towarzystwa. To raczej niewyrośnięty lew.