Wolimy te, które chodzą w obcisłych sweterkach, od tych, które je robią na drutach.


wolimy-te-które-chodzą-w-obcisłych-sweterkach-od-tych-które-robią-na-drutach
janina ipohorskawolimytektórechodząobcisłychsweterkachodtychrobiąnadrutachwolimy tektóre chodząchodzą ww obcisłychobcisłych sweterkachod tychktóre jeje robiąrobią nana drutachktóre chodzą wchodzą w obcisłychw obcisłych sweterkachktóre je robiąje robią narobią na drutachktóre chodzą w obcisłychchodzą w obcisłych sweterkachktóre je robią naje robią na drutachktóre chodzą w obcisłych sweterkachktóre je robią na drutach

Tych rzeczy najlepszych: serca, które kocha i słońca, które świeci i tak na własność mieć niepodobna.Tych rzeczy najlepszych – serca, które nas kocha, słońca, które nam świeci – i tak na własność mieć nie podobna.Tych rzeczy naj­lep­szych - ser­ca, które nas kocha, słońca, które nam świeci - i tak na włas­ność mieć nie podobna.Przegrani dzielą się na dwie grupy: tych, którzy myślą i nic nie robią, i tych, którzy coś stale robią, ale nie myślą.Ilość głupstw, które dokonuje się z rozsądku, jest daleko większa od tych, które się czyni rzeczywiście z głupoty.Ilość głupstw, które dokonuje się z rozsądku jest daleko większa od tych, które się czyni rzeczywiście z głupoty.