Wolność jest to prawo do robienia tego, co się chce i przeszkadzania innym w robieniu tego, czego chcą.


wolność-jest-to-prawo-do-robienia-tego-co-ę-chce-i-przeszkadzania-innym-w-robieniu-tego-czego-chcą
henryk sienkiewiczwolnośćjesttoprawodorobieniategocosięchceprzeszkadzaniainnymrobieniuczegochcąwolność jestprawo dodo robieniarobienia tegoco sięsię chcechce ii przeszkadzaniaprzeszkadzania innyminnym ww robieniurobieniu tegoczego chcąjest to prawoprawo do robieniado robienia tegoco się chcesię chce ichce i przeszkadzaniai przeszkadzania innymprzeszkadzania innym winnym w robieniuw robieniu tegowolność jest to prawojest to prawo doprawo do robienia tegoco się chce isię chce i przeszkadzaniachce i przeszkadzania innymi przeszkadzania innym wprzeszkadzania innym w robieniuinnym w robieniu tegowolność jest to prawo dojest to prawo do robieniaco się chce i przeszkadzaniasię chce i przeszkadzania innymchce i przeszkadzania innym wi przeszkadzania innym w robieniuprzeszkadzania innym w robieniu tego

Wolność jest to prawo robienia tego, co się chce, i przeszkadzania innym w robieniu tego, czego chcą.To prawda, że w demokracji lud robi jakoby to, co chce: ale wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, to znaczy w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno.Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcąWolność jest to prawo czynienia wszystkiego tego, na co ustawy pozwalają.Według lekarzy jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest jedzenie tego, na co się nie ma chęci, picie tego, czego się nie lubi i robienie tego, czego by się wolało nie robić.Czego nie wiem, tego się lękam; czego się lękam, tego nienawidzę; czego nienawidzę, to chcę zniszczyć.