Wolność myśli jest przede wszystkim wolnością błądzenia.


wolność-myśli-jest-przede-wszystkim-wolnośą-błądzenia
konstantinos tsatsoswolnośćmyślijestprzedewszystkimwolnościąbłądzeniawolność myślimyśli jestjest przedeprzede wszystkimwszystkim wolnościąwolnością błądzeniawolność myśli jestmyśli jest przedejest przede wszystkimprzede wszystkim wolnościąwszystkim wolnością błądzeniawolność myśli jest przedemyśli jest przede wszystkimjest przede wszystkim wolnościąprzede wszystkim wolnością błądzeniawolność myśli jest przede wszystkimmyśli jest przede wszystkim wolnościąjest przede wszystkim wolnością błądzenia

Każdy, kto narzeka na niedocenianie wybitnych, ma na myśli przede wszystkim siebie. I ja też! -Edward Szuniewicz
każdy-kto-narzeka-na-niedocenianie-wybitnych-na-myśli-przede-wszystkim-siebie-i-ja-też
Jakże wielka jest różnica między myśli, a wolnością słowa. -Anonim
jakże-wielka-jest-różnica-między-myśli-a-wolnośą-słowa
Wierność jest przede wszystkim aktem nadziei, a nie pamięci. -Józef Tischner
wierność-jest-przede-wszystkim-aktem-nadziei-a-nie-pamię
Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać komuś na to, żeby był, jaki jest. -William Wharton
kochać-kogoś-to-przede-wszystkim-pozwalać-komuś-na-to-żeby-był-jaki-jest
Bardzo trudno jest być kobietą, ponieważ przede wszystkim ma się do czynienia z mężczyznami. -Joseph Conrad
bardzo-trudno-jest-być-kobietą-ponieważ-przede-wszystkim-ę-do-czynienia-z-mężczyznami
Idealnego męża poznaje się przede wszystkim po tym, że jest on żonaty z inną kobietą. -Faye Dunaway
idealnego-męża-poznaje-ę-przede-wszystkim-po-tym-że-jest-on-żonaty-z-inną-kobietą