Wolność to właściwie rozumiana konieczność.


wolność-to-właściwie-rozumiana-konieczność
włodzimierz leninwolnośćtowłaściwierozumianakoniecznośćwłaściwie rozumianarozumiana koniecznośćwolność to właściwiewłaściwie rozumiana koniecznośćwolność to właściwie rozumianawolność to właściwie rozumiana konieczność

Posiąść wolność oznacza tylko posiadać to, co niekoniecznie potrzebujemy by być tym, jakimi właściwie być powinniśmy, i mieć to, co powinniśmy posiadać.Wolność to znaczy odpowiedzialność za swe czyny, a nie wstrzymywanie się od tych czynów. Wolność - to znaczy świadomy czyn.I nie ma nikogo i nic, i jeździ się po świecie z walizką i z pudłem książek i właściwie bez ciekawości. Co to właściwie za życie: bez domu, bez odziedziczonych rzeczy, bez psów. Gdyby się miało przynajmniej wspomnienia. Ale kto je ma? Gdyby dzieciństwo było, ale jest jak pogrzebane.Przypadek to zawoalowana konieczność.Przypadek - to konieczność zawoalowana.Konieczność uwalnia od męki wyboru.